Menu

terug naar vorige paginaOuders

Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op de Hubertus & Berkhoff belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuwe medezeggenschapsstatuut vastgelegd, dat ingaat op 1 augustus 2016. Nieuw daarin is een op te richten deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zullen personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Wie zitten er in de deelraad?

Personeelsleden
Dhr. Smit (voorzitter)
Mevr. de Vink (secretaris)
Dhr. Lieverse
Dhr. Buskermolen
Ouders verkiezingen lopen
Ouder 1
Ouder 2
Leerlingen verkiezingen worden georganiseerd
Leerling 1
Leerling 2

Ga hier naar de speciale inlogpagina voor leden van de deelraad.